Slab olarak adlandırılan ve sıvı çeliğin, sürekli döküm  yöntemiyle katılaştırılması sonucu meydana gelen, dikdörtgen kesitli yarı ürünün, sıcak haddehanede, sıcak olarak haddelenmesi ile elde edilen ve

kalınlıkları 1,50-20,00 mm aralığında değişen rulo veya levha şeklindeki yassı çeliktir.